Dzisiejsza data: sobota, 30 maja 2020 roku  http://www.przedszkole21.leszno.pl/ » INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU    
Aktualności | GRUPY PRZEDSZKOLNE | METODY I FORMY PRACY | INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU 
 


Naszą stronę odwiedziło juz 520399 osób.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU

JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM


Kształtowanie poczucia patriotyzmu przy jednoczesnym otwarciu na inne kultury Europy i różnorodność narodów. Rozwijanie poczucia jedności z kulturą europejską. Wzmacnianie naturalnej ciekawości dziecka i chęci poznania świata poprzez uczestniczenie w zajęciach z wykorzystaniem technik multimedialnych. Tworzenie w grupie radosnej atmosfery akceptacji oraz umiejętności współdziałania i twórczej zabawy pozwalającej na poznawanie Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Ukierunkowanie zajęć na aktywne zdobywanie wiedzy o własnym regionie, kraju, historii i kulturze wybranych państw Unii Europejskiej. Uświadomienie różnorodności kulturalnej oraz rozwijanie u dzieci postaw patriotyzmu oraz poczucia przynależności narodowej i europejskiej.