Dzisiejsza data: sobota, 30 maja 2020 roku  http://www.przedszkole21.leszno.pl/ »     
Aktualności | GRUPY PRZEDSZKOLNE | METODY I FORMY PRACY | INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU 
 


Naszą stronę odwiedziło juz 520403 osób.

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

w roku szkolnym 2019/2020

prowadzone jest z wykorzystaniem systemów informatycznych  !!!


UWAGA !!! 

1. Nie dotyczy Rodziców dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola

– Państwo otrzymacie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 oraz

2. Rodziców dzieci niepełnosprawnych ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

– wnioski do pobrania u Dyrektora Przedszkola

 

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

1.Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28, Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24.

2.Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl

3.Zapoznanie z Menu m.in.

- w zakładce POMOC znajduje się podręcznik użytkownika dla kandydata,

- przegląd ofert, zasad i terminów naboru 

4.Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).

5.Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji. 

6.Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.

7.Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami   (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 11 marca 2019 godz. 9.00 do 29 marca 2019 do godziny 15.00 .

8.Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).

9.Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).

10.Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 12/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17.01.2019), Rodzic po zalogowaniu się , klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.     

 

Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w terminie od 24 kwietnia 2019 do 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00    

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera -  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2019/2020 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań:

  • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata,
  • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym,
  • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka,
  • oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
  • Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (RODO)

1.Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 29 marca 2019 do godziny 15.00 .

2.Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).

3.Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).

4.Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 12/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17.01.2019), Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola .     

5.Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w terminie do 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00 (gotowy druk).       

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.                                                                                                             

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

 

TERMINARZ