Dzisiejsza data: sobota, 30 maja 2020 roku  http://www.przedszkole21.leszno.pl/ » HARMONOGRAM REKRUTACJI    
Aktualności | GRUPY PRZEDSZKOLNE | METODY I FORMY PRACY | INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU 
 


Naszą stronę odwiedziło juz 520366 osób.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17.01.2019 r. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli prowadzonych przez miasto Leszno są następujące:

 

 

Termin

Rodzaj czynności

11.03.2019 - 29.03.2019

do godz.15.00

Złożenie "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.04.2019 - 05.04.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.04.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2019 - 30.04.2019

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

06.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

10.06.2019 - 12.06.2019

Złożenie "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola narok szkolny 2019/2020" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.06.2019 - 14.06.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.06. 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.06.2019 - 27.06.2019

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28.06.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych